John Taylor is....................

by Bev Clement 47 replies
It's Wednesday here in HK, it is John Taylor's birthday, the day will be long because some people are still in the early hours of Tuesday.

Let the party begin, John needs us to celebrate as he lives in the wilds of Scotland, and doesn't get many visitors to his neck of the woods

Happy Birthday John, you don't look a day older than [fill in the blank]
#main internet marketing discussion forum #john taylor
Avatar of Unregistered
 • Profile picture of the author Kim Standerline
  Originally Posted by Bev Clement View Post

  It's Wednesday here in HK, it is John Taylor's birthday, the day will be long because some people are still in the early hours of Tuesday.

  Let the party begin, John needs us to celebrate as he lives in the wilds of Scotland, and doesn't get many visitors to his neck of the woods

  Happy Birthday John, you don't look a day older than [fill in the blank]
  Can't say happy birthday to the old fart yet, its still Tuesday teatime here in the UK

  Kymi
  {{ DiscussionBoard.errors[18099].message }}
 • Profile picture of the author Todd Walker
  I'll bring the Keg... Happy Birthday John, wish I could buy you a keg, but that function is no longer to be found lol

  Here's a hand shake I guess... I bought you an original art piece


  ZZZZ$Z$$$ZZ$$$$$77$777777777777777777777I77II7I?II I?IIII???????+++????????++++++=++++++++++++++++++= ++======+======+++++
  ZZZZZZZZ$$ZZ$77777777777III777777I7777IIIIIIIII??I IIIII???????++++???????++++++++++++?????++++++++++ ========+===~+=+++++
  ZZZZZZ$$$$$$77777$$77I77777777III77IIIIII7IIIII??? ?II????I7$ZZZ$$7I???????++?+++++++++++++++++++++++ ==+=============++++
  $ZZ77$7$$$$$777777777777I7777IIII77I777III?III???? ??IDNNMNNNNNDDDNNNDDO7????+++++=++=++++++++=++++== ==+========~~===++++
  ZZ$$$7777$$$$$777777777777IIIIIIII7IIIIIIIIII?I??+ IZNND8NNNMMMMNNNDDDNND8?+??+?++++++++++++++==+=+== =++=======~~~====+++
  $$$$$$$$Z$$$$7777777777I7I?II??IIIIII?III???????$D MNN8O8NNNNNNNNMMMMND8DNMD$+++?++==++++++++=======~ ===========~~======+
  $$$$Z$$$$$$$7777I777IIIIII?IIIIIIIII?????+????ZNND 8DDZZDDDDDDDNNNNNNMMMMNNNNNZ?++=====+++++++=====~~ ==~===~==~=~=~======
  $$$7$$$7$777III777IIIIIIIIIII??III??III???++?$MNND DD8$O88DDDNMNNNNNNMMMMMMDNMMN7+=====+++++========= =~~~~~~~~~~=~======+
  77777777777777IIIII7IIIII????????II?????++++$DN8Z7 ?+++=++???I$ODNNNMMMMMNNNNNMMM+=+===~==========~== ~~~~~~~~~~~~=~======
  $$77777777777I77IIIIIIII????II?III?????++++I8N$I?+ ======++???I$O8DDNNNMMNNNMNMNMZ+=+==~===~~====~==~ ~~~~~~~~~~~~~~======
  $$77777777III77IIIIIIII??????I?I????+++++?I8NOI?=~ ~~~~~~~~==+?I7$ZDNNNNMMMMNNNMNMO+===~~===~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~::~~=======
  $$$$$$77II77IIIIIIIIIII?????????????+++++7NM87+=~: ~~:~~~~~~==++I7$8DNNNMNMMMMMNMNMO=~=======~~~~~~~: ~~~~~~:::::::~~=====
  77777$$7IIII?II??II??????????++++??++===$NMNZI+=~~ ~~~~~~~~~==+?I7$OO8DNMNNNMNNMMNMM$==+++===~===~~~~ ~~~~:::::::::~~~====
  7II?I7I77III???+????++???????++????+==~+$DMD$I+=== ====~=====+???I7$ZO8DDNNMMNNMMMMMD???+++++++==~=~~ ~~=~~~~~:::::~~~==+=
  777I777$7II???????++++??????+++???++==+IONM8$I+=== =========+++??II7$ZZODNNNMMMMMMMMM7?I??????+=====~ ~~~~~~~~~::::~~~===+
  $7777$$ZZ7I7I??++?I?++?++???+++++++===7$DNNO7I++== =~~=======++++++?I7$Z8NNNNNMNMNMMM8I7IIII7I+=====~ +=~~::::~~~::~~~===+
  ZZZOOZ8OO$7III?II77I?+++++++++=====+=?78DMMZI?=+== =~=~=~==++=+++???II7Z8NMMMMMMMNMNMD7$$$I77I????+++ ?=~~~~~~~::::::~==++
  O8888ZZZ88Z$$$$7777$7?I7?++=+=++====+7$8NMMOI????? +=+===?7$7IIIII77$ZZODNNMMMMMMNNMNN$OZ$7IIII?I??++ ?+?+=~~:~~:::::===++
  O8DD8OOOOOOOZ$$$$$Z$$$Z$7I++++++====?$Z8MMM87?I77$ I++++?$ZOZZZZOZ$OOOOO8NNMMMMMMNNNMMOZ$ZZ$$777I??+? ?+?+=~~:~~~::::~====
  DDDD88OOOZZZZOOOZZOOOOZ$ZZ7+?+=++=++IOO8DNMDDDI777 $ZI+?ZDDZ7$OOO8DMNO$ZODMMMNNNNMMMNMDOZZZZZ$III?I7$ 7I??=~~~~~~~:~==++++
  888888888OOOO8OZO8OOOZO$7$Z+?+=+++??IZDNNMMOZDIZND O7I=I8O$I?IOZZZZ???I7O8MMNNMMMMMMMMNOOZZZZZ7$$$77$ 77I++~:::::~:~====+?
  DD8D8O8OOO888OOOZ8D8O88ZZ8+???IZO$???ONNMMMZIIII$Z 7?+=7ZZ7??I77$7I++?I7ODMMMMMMMMNNNMMO8OOOZ$7$$$77$ 777I?=~~~~~~~===+++?
  8D88OO88OOO8888OODD888OOO8OZ7$OO$8Z7ZO8NMMN7?+==== =+?+I77I?=~~~~~=??I7Z8DMMMMNMMMMMNNMZZZZZ$$777$$$Z $$$7I+==~==~=====++?
  8DDDO88888888DDD8DD88DD8O888OZOZ$DO$OO8NMMM$?+==== ++++?II?+==~~~==?I7$Z8NMMMMNMMMMNNNMZZZZZZ$$Z$$$$Z ZZ$7I?==========++??
  DD888D8OO8DDD8ODNDD88DDD8D8D8O8OODOO88DNNMM8I+=~== +++=?II?++====++I7$ZODNMMMNMMNMMNNNM77777I??I????? ??????++++++???????I
  NMMNNNNNDDDND8D88DD8DDDDDD8DD8D8D8DNNNNNNMMD7+++== ++++II7I?++==++?7$ZO8NNMMMNNNMMMMMNN88OOOOO$$$$$$$ 7I??I???++??III7$$7I
  NMMNDDNNNDDDD88O88888D8DN8DDDDDDNNNMMNNNMMMMZ7++?? I?=?777ZI++=+??I$ZOODNNMMMMMMMMMMMMNDD8O8OOOZZZZZZ Z$ZZ$7I7777I7I7$$ZZZ
  NNNNNDDNNDDDNDNDD888DD88DDDDDDDDDNNNNNMMMMMMD$II?+ +?$8NMND7++??II7ZO88DNMMMMMMMMMMMMMMNDDD888OOOOOO8 OZ$Z$$$ZZZ$$$$$$$$ZZ
  MMNMNDDNNNDDNDDDNDD8DD888D88DDDDNNNMNNNMMMMMNZ7II? ==?NNN8ZI??III7$$ZO8DNMMMMMMMMMMMMMMN8OOOOOOOOZOOO ZOZZZZOZZZZ$$$$$$ZZ$
  NNNMMNNDDNDDNDDDNND8DDDDDD88DDDDDNDNMMMMNMMMMO7I77 ?++I7$$77Z7IIII7ZZO8DNNMMMMMMMMMMMMNND888ZOOOZZZOO OOZZZZ$$77777$$ZZOO8
  MNNMNDDDNNNNNDDDDDD8DDNDDDDDDNNDNDDDNMMMNNMMMN7II7 I?77$ZOOZ7I??II7ZO8DNNNMMMNNMMMMMMMNNN8OOZOZZZZZZZ ZZZZZ$$$$$$$$$$ZOOOO
  NMMNDNNNNNDDDDDDDNNNNNMNDDDNDNNDD88DNNNNMMMMMMO7I? ++IZZZZZ$77II7$$O8DDNNMMMMMMMMMMMMMNND8OOOOZZZOOZZ ZZZZZZZZZZZOOOZZZZZO
  NMMNDNNNNNNDNDDDDNDNNNNNNNNDDDDDD88DNNMMMMMMMMNO$I I??$$Z$77$777$ZZ8DDDNNMMMMMMMMMMMMMMDD8ZOO8OZZZ$ZZ OOOOZZZZOOOOOOZOOZ$Z
  NMMNNNNNNNNNNNNNDNNDDDDDD8D88D8D88O8NDDNMMMMMMMMNO 7?+===?I777$ZO88DDDNMMMMMMMMMMMMMMMMND8O$ZZZ$$$$$Z OZOOZZZ$$$Z$$ZZ$ZOZZ
  MNNMNNMNNNNNNNNNNNNNNNDDD888888888O8NNNMNNNMMNMMMM NOI++?I77$O88DDDDNNMMMMMMMMMMMMMMMMNNNDOZZZZ$$$$$$ ZZZZOZ$$ZZOOO$$ZOZZO
  NNMMMNMMMDDNNNNNNNNNDNNDDDDD88O8OOZ$8NNNMMMMMMMMMM MMNZZOO88DDDDDDNMMMNNNMMMNMMMMMMMMNMNNDZOZO8ZOOZZZ OOZO8O8OOOOO8OZZZZ$$
  MMMNNNMMNNNDNDNNNNNNNDNNDDDDDD88OZZ$OMNMMMMMMMMMMM MMMMMMMMNNNMMMMMNNNNNNNNNMMMMMMMMMMNNNND88O8OOOOOZ OOOO8OZO888888OZZZO8
  NMNNNMNMMMNDNNNNNNNND88DOO8OOZOOZZZ$ZDNMMMMMMMMMMM MMMMMNNMMMMMMNNNNNNDNDDNNMMMNMMMMMMNMMND88OOZZZZZ$ OOO88OO8888O8O888OOO
  MMMMMMMNMNNNNDDDDDDD8888D8OZZZZZZOZZO8NMMMMMMMMMMM MMMMN$ZO88DNNNDDD88OOO8DNNMMNMMMMNNNNNN8O8O8OOOO8O OOO8OZZZO88OOZOZZZO8
  MMMMMMMMMMNDNNNDD888OOO8OZ8OOOZOZZZZOOONMMNNMMMMMM MMMMMZI7$$OOO888OOZZZZZ8DNMNNNMMMMNNNMMDD8Z$77II7$ 77$$$$$$$77$7I??7$ZZ
  NNMMMMMMMNDDND88D888O8OO8O88OOOOOOOO888NMMMNMMMMMM MMMMMD7II77$ZZZZZZ$$77$Z8NNDNMNNMNDNNMMMN8DD8O8O8O ZZ7I77Z$77777$$ZOZ7$
  NNNNNNNNNNNND88DNNDDNNNNNOOOOOOOZOZONDDMMMMMMMMMMM MMMMN8$7III777$$777I7I7$Z8NNNNNNNN88MMMMMNMND888DN ZOO8DNZ77II777ZZ$7$O
  NNNNNNDNDDD88888D8DNNNNNMDD8O8DD8DNDNNMMMMMMMMMMMM MMMDOZ$7II?I7777IIIII?7$$ODNDDDDDN88MNNMMNNND8OO8N ODD8DN8O7II77$Z$$7$O
  NNNNNNNNDDDDD888D8NDDDO8NMNMNNNMNNMMNNNMMMMMMMMMMM NDO7I?I????????I?++????I7Z8DDNN88N8DMNMNNMNDDNNNND 88ZZOOZZ7II?IZ$ZZ7$$
  NNNNNNNNNDDDD8DDNNDDDND8NMMMMMMNMNNMMMMMMMMNMMMNNZ $$7???++?+????+++++++++?I$O8NDDZ8D8DNNNNMMNDD8OZZZ 7III???III7ZZ$ZOZZZ8
  MMNDDNMMNNND8DNDNNNDD8DDNMNDNMMMMNMMMMMMMMMMMM8$7I ???=++=++++++++==+==+++I7ZDDDDOZ8D8NNNNNNNNMND8888 O7+?I?7$$77$$$$ZOOOO
  NMMNNNNMNNNDDDNDDDD8888NMMNDNMMMMMMMMMMMMMMMMMZIII ++++++==+=+++++==+++????7Z888DOZ8DDNNNNNNNNMNND88D 8$?IIII777$$Z$$$Z$$$
  NNNNNNMNNDDDNDDD8O8O8DDNMNNNNMMMMNNNMMMMMMMNNN7I?+ ++========++========++??I$8OO88O8DNMNNNNMDDNNMNDDD OO$I$7I??II??I777777
  NNNMNNNND8DDD8DDO8D8DNDNDDNNDDNMNNNMMMMMMMNNNOI+++ ++=~~=====+====~=====+?I$$8DO88O8NNMNNNDD88DDDNNNN 8OO8Z$77Z7?7O777$O$$
  NDNNNDNNND8888O8OO8O8DDDNNDDDNNDNNMMMMMMNDDDO$?+== ============~====+++++?I$8O888888MMMNN8ZZZ88DDNMMN ND8Z$$IIIIII?IIII???
  NNNMNDMMNM8Z8$ZOOO8OODDDDD888DNNMMMMMMMM8OZZO7++== ====~~~=======~~==++?+?I$ZOO8D88DND888OZOZ7ZZZO8DN MMMND88888Z77777I?I?
  NNNNNDMMNMDDN$ZOZZOOZO88DN888DMMMMMMMMMMOZZ$$?=+== =========~=====~===+++?I$ZOO8DDD8OOZ$$$7$$$8DDDDNM NNMMMD8O88OZ$$$OO77$
  NNNNNNMMNNNDNMN8OZZO88O8D88DNMMMMMMMMMMNZ7II?+==== ======~======~=~===++??7ZOO888O$7$$$$I?IIII$O8DNMM MMMMMMNDD8ODD88888DO
  DDNNDDNDDNNNNNNDNDOOOOOOO88MMMMMMMMMMMN8$III+===~= ========~~=~~~==~==++?I$$ZZZZOOOZ7I?7$O888DNNNNNNM MMMMMMMNNDD88DNNDO$I
  NNNNDDDNNNDNNNNNN88DDD8OZ$MMMMMMMMMMMMND7?++====== =+===~~~~~~~~=~~~~~=+??7$$ZOO$7$ZO8DDNNNMMMMMMMMMM MMMMMMMMMD88DDD8888D
  DNNNNNNNDDDDDNDDDDD888OZ$8MMMMMMMMMMMNDD87?++=~~=+ +++=~~~~~~~:~~~~~~===+?7ZZ$ZZODNNMNNDDNNNNMMMMMMMM MMMMMMMMMNMD8888DND8
  DNNNNNNNNND88D8888OZ$ZZZ8NMMMMMMMMMMNNDDDO$I?+===+ ?++==~~~~~~~~~~~~====?7$ZOO8DDNNNNDDMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMNNNMN888888D8
  NNDDND888OOO888OOOOO88DMMMMMMMMMMMMMNDD8DOOOD87I?I ?+=~~~~~~=~~~~~===+I$ZOO8DNNMNNNNMMMMMMMMNMMMMMMMM MMMMMMMNMNMNDOOZOZO8
  NDND888O8888DO888DDDDMMMMMMMMMMMMMMNND88D8DD8888DD D8O7III?++=+==++I$$Z88ODMMNNNMMMMNNMNDNNNNMMMMMMMM MNMMMMMMMNNMMOOOZZ88
  NDDD8D8O8DDDD88888D8MMMMMMMMMMMMMMNDDDDDNNNDD8D888 8OOOOOOOOO8OO8OZO8OODMD8NMMMMMMMMNNN8NNNNNMMMMMMMM MMMMMMMMMMMNMDDNDNDD
  NNDDDDDD8888OOZOOZZZMMMMMMMMMMMMMNDNDNNDMMD8DD8O8O O8D888888D888888ODMMNDNMNMMMMMMNNNN8NMNNNNMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMNNDDDDD8
  MMNDDD888888O8OOOZ$$MMMMMMMMMMMMMNDDNNNDMMDDDNDD8O OO88888D8DDD8DD8DNNNNMMMMMMMMMNNNMD8NMDNNNMMNNDNNN MMMMMMMMMMMMNM8O88D8
  MMMNNNDDD8888888DDDDMMMMMMMMMMMMMNNNMNDNMNNMNMD8D8 8DDD88DND8NNNDDNDNMMMMMMMMMMMMNNNNDNNDDNN8OODNDDND NNMMNMMMMNNNMMNOOO88
  MMMNNNNNNDNDDDDDD8DDMMMMMMMMMMMMMNNMMNMMMNMMMNDDDD 8DD88NNMNMD8NNDNMMMMMMMMMMMMNNNMNNNMNND88O888NNNNN DNNMMMMMMMNMNNMDOZZZ
  MMMMMNNNNNNNNDDDDDDDMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNMMMMMNNNN NMNNNNMMMNNMNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMDNND8O8D8N88DN NMMMMMMMNNNMMMMMNNND
  MMMMNNNDDNDNNDDDNNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNMMMMNNNMN NMNNNNMNNNNNMNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNNDDO888O888DN MMMMMMMMNNNNNMNMMMNN
  MMMNDD8D8888OOOO8DNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNM NMMMMMNNNMNNNMMMMNMMMMMMMMMMMMMMMMNDND888888DNDNMM MNMMMMMMMNNNNNNMMD88
  MMD8888OOOO88OO88DNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMNNNNNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNDDDDD8ODDDNMMMMM MMMMMMMMNNNDNMMMMN88
  MD8D888888OOOOOO8NMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMNNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNNDNND888DMMMNMMM MMMMMMMMMNNNNNNNNMDO
  88DDD88888OOO888MMNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMNMNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNMNNNNDDNNDNNNMMNMMMMM MMMMMMMMMNNNNNMNNMN8
  DDDDDDDDDD888DDNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNNNDNNNNNMMMMMMMMMM MMMMMMMMMNNNNNNNMMNN
  NMMMMMMNNNNNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNMMMMMMMMMMMMMNMMM MMMMMMMMMNNNNMMMNNNN
  MMMNNMNNNNNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNNMMNMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMNNNMMMMMMN
  NMMMMMNNNNMMMMMMMMMMMMMMMNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNMNNMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMNNNNNNMMMN
  NMMMNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMNMNNNMNNNMMMNNNM
  NNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNMMMMNMMMMMMMM MMMMMMMNNMMNNMMMNNNN
  NMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMNMMMMMNMMMMMMNNN
  NMMMMMMMMMMMMMMMMNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MNNMMMNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNMM MMMMMMMMMMNMMNMMMMNN
  NMMNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNN MMMMMMMMMMMMMMMNNMNN
  NMMMNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNM MMMMMMMMMMMMMMMMMMNN
  NMMMMMMMMMMMMMMNNMMMNDDDNMMMMMMMMNMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMNNMMNMNNMNM
  MMMMMMMMMMMMMNNND88NMMMMNDDMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMNNNNNNNMMMMNN
  NMMMMMMMMMMNNNNNDDMMDDDNNNNNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNMMMMM MMMMNMMNNNMNNNNNNNNN
  MMMMMMMMMMMMMMNNNMNODNND88NODD8DMNMND8OODDNMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMNNNNNNNNNMNNN
  NMMMMMMMMMMMMMDDNDOOMMND8N8DDODMN8O$III77$Z8DMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMNNNNMNNNNNNMM
  NMMMMMMMMMMMMN8NDNNNNDONMNNO8MDZ8IIIIIII77$$$7ZODN MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMNNMNNMNNN
  MMMMMMMMMMMMMNMDDMNMODMM8DNMMNOD$777IIII777777$$$$ 77$DMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMNNNNNMMNNMNN
  NMMMMMMMMMMMMNDNMNN8MMMNMNMNMD88$$777777777777777$ $77$$8NMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMNNNNNMMMNNNNN
  NMMMMMMMMMMMMMMMMMDNNMMNMDMNMNNDZ$$$$$$$$777777777 7$$$$$ZZZZNMMMMMMNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNMMMMMMM MMMMMMMMMNNNMNNNNNNN
  NMMMMMMMMMMMMMMMMNNNMMNNNDMMNNM8ZZZZZ$$Z$$777777$$ 77$$$$77$$Z8NMMMMMNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNMMNMMMMM MMMNMMMMNNNNNNNNMMNN
  NNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNMMMMMNNMND8888OOZZ$$$$$$777 7777777777$$ZO88MNMNMMMMMMMMNNNDD8O8NNMMNNNMMMNMMM MMMNNMNNMNNNNNNNNNNN
  NMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNMMMDDNDD88ZZZ$$$$$7$ $$$77$ZZ$7III$8NDNNMN8ZO8O88NMND888NNND8O88NNMMMMM MMMNMMNNNNNNNNNNNNNN
  NNNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNMMMMMMMMMMNN8ZZZZZ$$$$Z $$$$$ZODD8777$7$D88D8OZZO8DD8O88DND88DNNNNNNNMMMMM MMMMMMNMMNMNNNMMMNNN
  NMNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMD888OOZZZZZ$$Z ZZZ$$ZZ8NNOZ$$$$DDDDDNDOODDDDDDDDDDD8DNNDNNNNNMMMM MMMMMMMMMNNNNNNNMMNN
  {{ DiscussionBoard.errors[18104].message }}
 • Profile picture of the author TiffanyLambert
  HAPPY Birthday, John!

  Thanks for being a great friend and Warrior to me

  You rock!
  tiff
  Signature
  {{ DiscussionBoard.errors[18118].message }}
  • Profile picture of the author Steven Wagenheim
   You know Bev, I thought you were going to say John Taylor is very wise,
   because he is. The man knows his stuff.

   John, happy birthday and may you have many, many more.
   {{ DiscussionBoard.errors[18123].message }}
 • Profile picture of the author Chris W. Sutton
  There's no joking around about this...

  John Taylor is one of the nicest guys I have ever had the pleasure to work with. He is one of my favorite people and it is an honest pleasure to know him.

  Okay, enough seriousness...

  Here is something many people may not know about John... he is a great singer! I have in my possession a recording John made singing "Over the Rainbow" and it is actually very good! I can't play it for you because he threatened to come over here and cause me extreme bodily harm if I ever played it for anyone. Trust me, he did a very nice job with it!

  Now, don't get mad at me John because you didn't say I couldn't TELL people about it. You just said I couldn't PLAY it for them.

  Happy Birthday, Dorothy! The scarecrow sends his greetings!
  Signature

  {{ DiscussionBoard.errors[18263].message }}
 • Profile picture of the author Glenn Newsome
  John, Happy Birthday!
  Signature
  WSO Addicts Blog

  AKA "webnetincome" before the big name changes!
  {{ DiscussionBoard.errors[18644].message }}
 • Profile picture of the author Chris W. Sutton
  I want to make this public just in case something happens to me and you don't see me on here anymore!

  P.S. @Chris Sutton.. You have been warned!
  John Taylor threatened me earlier today about releasing, um, a certain recording I have in my possession. In a Skype message he wrote to me he said...

  Hey buddy.

  There are only THREE copies of the "Rainbow" and I know who has each one of them... so, one false move and I won't pay you a personal visit.. I'll send mr Myers with his psychic screwdriver (devil)
  Now, I AM a little worried about this threat because John is just not all there, if you get my meaning! The main thing that REALLY bothers me is what Mr. Paul Myers will do to me. You see, I have never heard of a psychic mixed drink before and I'm very worried!

  Mr. Myers, if you happen to come after me, please leave the booze behind, okay?

  Thank you very much and take care!
  Signature

  {{ DiscussionBoard.errors[19140].message }}
 • Profile picture of the author Elmer Hurlstone
  Happy Birthday, Kid*

  Best wishes for your continued success and health.

  Elmer

  *"Kid" used with special permission from Mary Murtha
  {{ DiscussionBoard.errors[19523].message }}
  • Profile picture of the author Jeffery
   Happy Birthday John. You are one cool dude in my book :-)

   Jeffery 100% :-)
   Signature
   WarriorHelp.com
   Webmaster to the Stars
   {{ DiscussionBoard.errors[19534].message }}
  • Profile picture of the author Tiger
   .... Happy Birthday ! ....

   And Many More !

   Signature
   We Get What We Settle For
   {{ DiscussionBoard.errors[19546].message }}
   • Profile picture of the author John Taylor
    I should have a birthday more often, it's a great way
    of discovering forums that you've forgotten about. I
    got more Happy Birthday messages from forums than
    I got birthday cards!

    Anyway, thanks everyone!

    This is a cool Warrior birthday!

    John
    {{ DiscussionBoard.errors[19963].message }}
    • Profile picture of the author KarlWarren
     John,

     I'm confused - why are you here?

     Why are you not sprawled out somewhere with a funnel in your mouth underneath an open keg?

     Why can you still type without slurring?

     Go away man and enjoy your birthday

     Kindest regards,
     Karl.
     Signature
     eCoverNinja - Sales Page Graphics & Layout Specialist
     {{ DiscussionBoard.errors[20019].message }}
Avatar of Unregistered

Trending Topics